Platforma zakupowa b2b

PROJEKTY UE - OGŁOSZENIA

projekteu

06.11.2017

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty otrzymanej na zapytanie ofertowe 1/10/2017 na wykonanie audytu i strategii wzorniczej.

Załącznik:
protokol_wybor_wykonawcy_do_etapu1_podpisany.pdf

25.10.2017 Zapytanie ofertowe nr 1/10/2017

W związku z ubieganiem się przez firmę Eurus Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Eurus Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Eurus Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie_ofertowe_nr_1.10.2017.pdf
Zalacznik_nr_1_-_FORMULARZ_OFERTOWY_Eurus sp.z.o.o.docx
Zalacznik_nr_2_-_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN_KAPITALOWYCH_LUB_OSOBOWYCH_Eurus_sp._z.o.o.docx
Zalacznik_nr_3_ZOBOWIAZANIE_OFERENTA.docx
Zalacznik_nr_4_-_LISTA_ZREALIZOWANYCH_PROJEKTOW_oferent.docx
Zalacznik_nr_5_-_LISTA_EKSPERTOW.docx

Eurus logo footer

Eurus Sp. z o.o. © 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
RODO klauzula informacyjna | OWD
Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy